image banner
MTTQ và các Hội Đoàn thể phường Minh Hưng
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Chơn Thành thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 63
Trong năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Chơn Thành đã tích cực, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.           Sáng ngày 27-01-2024, tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Chơn Thành đã tham gia Hội nghị người lao động, triển khai nhiệm vụ năm 2024, phát động và ký kết giao ước thi đua.           Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo NHCSXH tỉnh Bình Phước, sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBVC-NLĐ phòng giao dịch, trong năm qua đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu cấp trên giao. Đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn đạt 324.047 triệu đồng, tăng 58.570 triệu đồng so với đầu năm; đặc biệt ngay từ những ngày đầu năm 2024 nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đã tăng 3 tỷ so với đầu năm (hoàn thành 111.11% chỉ tiêu giao năm 2024). Tổng dư nợ đạt 323.632 triệu đồng, tăng 40.632 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99.99% kế hoạch tăng trưởng được giao. Năm 2023, tập thể Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng từ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, thực hiện theo sự chỉ đạo của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bình Phước thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Giám đốc NHCSXH phát động với chủ đề “Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, cán bộ, người lao động trong toàn chi nhánh thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024”, Phòng giao dịch bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung một số nội dung sau: 1.                 Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của NHCSXH; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. 2.                 Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các nội dung Chương trình hành động số 509/Ctr-NHCS ngày 02/8/2023 của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh để thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. 3.                 Tích cực, chủ động bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc NHCSXH để tổ chức triển khai, thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. 4.                 Tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tham mưu, đôn đốc các thành viên Ban đại diện HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình, Kế hoạch đã được phân công. 5.                 Tích cực huy động các nguồn vốn thông qua việc huy động tiền gửi tại Tổ TK&VV, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng Trung ương giao. 6.                 Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, không để tồn đọng vốn; thực hiện nghiêm túc định mức quỹ an toàn chi trả; tích cực thu lãi đến hạn, lãi tồn đọng. 7.                 Phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng tại phòng giao dịch. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra giám sát các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tại cơ sở. 8.                 Nâng cao chất lượng công tác kế toán, tổ chức thực hiện tốt chế độ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; chấp hành tốt chế độ quản lý tài chính, an toàn kho quỹ. Tập trung thu đúng, chi đủ, kịp thời và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 9.                 Thực hiện tốt công tác truyền thông, tăng cường phối hợp tốt với các báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thị xã, Cổng thông tin điện tử của địa phương đưa tin về hoạt động của Ban đại diện HĐQT thị xã, kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, kết quả triển khai các chương trình tín dụng mới, các mô hình vay vốn có hiệu quả, các gương người tốt việc tốt trong thực hiện tín dụng chính sách. Chú trọng truyền thông về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng. 10.             Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch chuyển đổi số của NHCSXH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của cán bộ. 11.              Đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh; khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ, người lao động NHCSXH.

 Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phòng giao dịch thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai
PGD Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Chơn Thành
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH HƯNG

Địa chỉ :QL13, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.667.046

Fax: 

Chịu trách nhiệm : UBND phường Minh Hưng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị