image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy

  Họ tên: Hoàng Văn Thái

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1979

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí Thư Đảng ủy

  Họ tên: Nguyễn Đình Hiếu

  Ngày, tháng, năm sinh: 17/06/1965

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Phó chủ tịch HĐND

  Họ tên: Từ Công Trí

  Ngày, tháng, năm sinh: 24/1/1978

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Họ tên: Nguyễn Tiến Lạc

  Ngày, tháng, năm sinh: 2/1/1977

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Họ tên: Nguyễn Thị Thu Trang

  Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1977

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Họ tên: Tô Duy Cầm

  Ngày, tháng, năm sinh: 7/10/1981

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch MTTQVN phường

  Họ tên: Dương Thị Bạch Yến

  Ngày, tháng, năm sinh: 4/5/1981

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch MTTQVN phường

  Họ tên: Nguyễn Duy Phương

  Ngày, tháng, năm sinh: 1971

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Chủ tịch Hội Phụ nữ

  Họ tên: Dương Thị Ngọc Yến

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1988

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Phó chủ tịch Hội phụ nữ

  Họ tên: Trần Thị Hồng Hạnh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ kiêm Phó chủ tịch hội Phụ nữ

  Họ tên: Vũ Thị Thành

  Ngày, tháng, năm sinh: 1977

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  Họ tên: Ngô Anh Tuấn

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1955

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  Họ tên: Hoàng Bá Nguyên

  Ngày, tháng, năm sinh: 1/1/1955

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Bí thư Đoàn xã

  Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng

  Ngày, tháng, năm sinh: 1987

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Phó bí thư Đoàn xã

  Họ tên: Ngô Thanh Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 1991

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Chỉ huy trưởng BCHQS

  Họ tên: Phạm Xuân Khang

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1977

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  11. Chỉ huy phó BCHQS

  Họ tên: Ngô Thanh Giang

  Ngày, tháng, năm sinh: 1984

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  12. Chỉ huy phó BCHQS

  Họ tên: Tô Duy Ngà

  Ngày, tháng, năm sinh: 1979

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  13. Chủ tịch Hội Nông dân

  Họ tên: Phan Văn Điểu

  Ngày, tháng, năm sinh: 2/3/1965

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  14. Phó chủ tịch Hội nông dân

  Họ tên: Trần Thị Mỹ Hương

  Ngày, tháng, năm sinh: 1982

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  15. Công chức Tài chính - Kế toán

  Họ tên: Lê Quang Thanh

  Ngày, tháng, năm sinh: 1984

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  16. Công chức Văn phòng - Thống kê

  Họ tên: Bùi Thị Thu

  Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1985

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  17. Công chức Văn hóa - Xã hội

  Họ tên: Lê Thị Diệu Lan

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1990

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  18. Địa chính

  Họ tên: Nguyễn Minh Đạt

  Ngày, tháng, năm sinh: 1989

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  19. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

  Ngày, tháng, năm sinh: 1984

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  20. Công chức Tài chính - Kế toán

  Họ tên: Nguyễn Văn Đài

  Ngày, tháng, năm sinh: 1982

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  21. Công chức Văn phòng - Thống kê

  Họ tên: Trần Thị Hoa

  Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1985

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  22. Công chức Văn hóa - Xã hội

  Họ tên: Trần Văn Tuệ

  Ngày, tháng, năm sinh: 8/6/1988

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  23. KH-GT-TL-LN

  Họ tên: Nguyễn Hữu Hiền

  Ngày, tháng, năm sinh: 1989

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH HƯNG

Địa chỉ :QL13, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.667.046

Fax: 

Chịu trách nhiệm : UBND phường Minh Hưng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị