image banner
MTTQ và các Hội Đoàn thể phường Minh Hưng
UBMTTQVN PHƯỜNG MINH HƯNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Lượt xem: 232
UBMTTQVN phường Minh Hưng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở.

                Trong các ngày từ 07/06 đến ngày 19/06/2024, Ban thường trực UBMTTQVN phường Minh Hưng  đã tiến hành tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt 1 về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 09/13 khu phố trên địa bàn phường.

anh tin bai
(bà Dương Thị Bạch Yến  - Chủ tịch UBMTTQVN phường báo cáo một số nội dung của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở )

            Tham dự hội nghị có bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội trưởng các Hội, Đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện một số hộ gia đình. Hội nghị được nghe bà Dương Thị Bạch Yến – Chủ tịch UBMTTQVN phường báo cáo một số nội dung về thực hiện Dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

anh tin bai
(Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở tại Khu phố 4,5,8,11)
 
          Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 06 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm:
            Luật còn quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng của công dân về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở;

           Quy định phạm vi thực hiện dân chủ đối với từng loại hình cơ sở.

           Quy định hình thức chế tài xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành vi vi phạm.

     anh tin bai                                       (Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở tại Khu phố 5)

           Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

          Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân, từ đó góp phần triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường./

BY
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH HƯNG

Địa chỉ :QL13, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713.667.046

Fax: 

Chịu trách nhiệm : UBND phường Minh Hưng

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị